Facebook Pixel

Cadw ar y blaen â CITB

Rydym am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y diweddaraf gan CITB. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ddewis a ydych chi am i chi gysylltu â chi trwy e-bost, ffôn neu bost, neu gan unrhyw gyfuniad ohonynt.

Gallwch benderfynu rhoi'r gorau i dderbyn cyfathrebiadau marchnata gan CITB ar unrhyw adeg trwy e-bostio'ch manylion i unsubscribe@citb.co.uk.

Sylwer na fydd hyn yn effeithio ar gyfathrebiadau Lefi sy'n ofynnol yn gyfreithiol.

Dewiswch sut mae CITB yn cysylltu â chi

* Yn dynodi maes gorfodol

Your details

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data'r DU 2018. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â chi am gynhyrchion a gwasanaethau CITB. Ni fydd y manylion a roddwch yn cael eu trosglwyddo i unrhyw 3ydd parti. Ni fyddwn yn cadw'ch gwybodaeth am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol i'ch diweddaru chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Gallwch optio allan o weithgaredd marchnata yn y dyfodol ar unrhyw adeg trwy gyflwyno cais yn ysgrifenedig i  .