Facebook Pixel
Skip to content

Gofyn am fynediad i CTR ar gyfer cyflogwyr nad ydynt wedi cofrestru i dalu'r Lefi

Os ydych yn gyflogwr nad ydych wedi cofrestru i dalu'r Lefi sydd am gael mynediad i'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR), cwblhewch y ffurflen ar-lein hon.

Ar ôl i chi gael mynediad, byddwch yn gallu edrych ar gofnodion cyflawniadau hyfforddi lluosog ar gyfer dysgwr neu weithwyr, rhoi adborth ar wasanaeth Sefydliad Hyfforddiant Cymeradwy (ATO) CITB, a nodi ATO fel hoff ddarparwr hyfforddiant.

Sylwer: fel arfer mae'n cymryd 2 ddiwrnod gwaith i brosesu'ch cais a darparu mynediad i'r CTR.

Os ydych yn gyflogwr sydd wedi'ch cofrestru i dalu'r Lefi a hoffech gael mynediad i'r CTR, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar gyfer gwasanaethau ar-lein CITB yn lle.

Os ydych yn ddysgwr neu'n weithiwr adeiladu sydd am wirio'ch cofnod cyflawniadau hyfforddiant, gallwch ofyn am fynediad gweld-yn-unig. Cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau ar gyfer dysgwyr i weld sut i gyrchu'r Gofrestr.


Cwblhewch y ffurflen hon i ofyn am fynediad

*yn dynodi maes gorfodol

Your details

Company details

By completing and submitting this form, you agree to CITB keeping this data secure for the purpose of providing you with access to the Construction Training Register. Please read our Privacy policy (in the footer below) for more details.