Facebook tracking pixel

Request access to CTR for non-Levy registered employers

If you are a non-Levy registered employer who wants access to the Construction Training Register (CTR), complete this online form.

Once you have access, you will be able to look up multiple learner or worker training achievement records, give feedback on a CITB Approved Training Organisation's (ATO) service, and mark an ATO as a favourite training provider.

Note: it normally takes 2 working days to process your request and provide access to the CTR.

If you are a Levy-registered employer and you would like access to the CTR, please complete the Sign-up for CITB online services form instead.

If you are a learner or construction worker that wants to check your training achievement record, you can request view-only access. Please refer to the instructions for learners on how to access the Register.


Complete this form to request access

*denotes mandatory field

Eich manylion
*
*
*
*
*
*
Manylion y cwmni
*
*
*
*
Sut byddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth
Trwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen hon, rydych yn cytuno i CITB gadw'r data hwn yn ddiogel at y diben o ddarparu mynediad i chi i'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu. Darllenwch ein polisi Preifatrwydd (yn y troedyn isod) i gael rhagor o fanylion.


Share