Facebook Pixel
Skip to content

Cyllid teithio a llety prentisiaeth ‘Teithio i Hyfforddi’

Mae CITB yn ehangu'r cynnig cymorth i gyflogwyr gyda phrentisiaid sy'n gorfod 'Teithio i Hyfforddi'. Bydd CITB yn ariannu 80% o gostau llety ar gyfer prentisiaid cymwys cyflogwyr cymwys sy'n mynychu colegau neu ddarparwyr hyfforddiant lle mae angen aros dros nos a theithio i ac o westy i le hyfforddi. Gall cyflogwyr hefyd hawlio costau gormodol ar gyfer teithio prentis lle mae'r gost yn fwy na £30 yr wythnos.

Pwy all wneud cais am gyllid?

Mae cyllid Teithio i Hyfforddi ar gael i bob Prentis cymwys, gyda chyflogwyr cymwys, mewn hyfforddiant ar 1 Ebrill 2021 neu ar ôl hynny, yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Beth yw pwrpas y gronfa hon

Mae'r cyllid ar gyfer teithio a llety Prentisiaeth yn cynnwys:

  • 80% o gostau llety a chynhaliaeth i brentisiaid aros i ffwrdd am hyfforddiant bloc. Bydd gofyn i'r cyflogwr dalu 20% o gyfanswm y gost
  • Dim ond pan fydd cost teithio i'r Prentis yn fwy na £30 yr wythnos a dim ond y swm dros ben y gellir ei hawlio

Bydd y darparwr gwestai cymeradwy yn dod o hyd i'r llety, er mwyn diogelu prentisiaid a sicrhau gostyngiadau archebu cyfaint. Bydd llety yn cael ei drefnu ar sail Cinio, Gwely a Brecwast.

Dim ond ar gyfer Prentisiaid a gyflogir gan gyflogwyr cymwys, cofrestredig, grant yn Lloegr, yr Alban a Chymru, y gellir hawlio cyllid llety a / neu gostau teithio.

Trefnu llety

Rhaid trefnu gwestai o leiaf 28 diwrnod ymlaen llaw. E-bostiwch ApprenticeAccom.TravelSupport@citb.co.uk gyda manylion unrhyw drefniadau sydd eu hangen yn ystod y 12 wythnos nesaf. Yn y tymor hwy, trefnir llety yn uniongyrchol gan ddefnyddio porth archebu pwrpasol.

Hawliadau costau teithio

Darllenwch y wybodaeth ganlynol cyn cwblhau'r Ffurflen Gais am Lety

  • Rhaid archebu gwestai o leiaf 28 diwrnod ymlaen llaw
  • Polisi Canslo - Bydd angen canslo pob archeb gwesty o leiaf 14 diwrnod cyn cyrraedd er mwyn osgoi unrhyw daliadau. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd taliadau llawn yn berthnasol.
  • Codir tâl llawn am y rhai nad ydynt yn cyrraedd am y diwrnod neu'r bloc o ddyddiadau a drefnir.
  • Rhaid cyflwyno amserlen manylion coleg neu ddiwrnodau hyfforddi rhyddhau dydd i ApprenticeAccom.TravelSupport@citb.co.uk
  • Darllenwch yyr Amodau a Thelerau ar gyfer Trefnu Llety.
Course information
This will be the venue where the apprentice will attend their training
Please enter the date in the following format - "01/01/22". This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22" This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22". This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22". This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22". This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22". This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22". This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22". This does not include weekends.
Please enter the date in the following format - "01/01/22".
This can be found on CITB attendance grant correspondence once approved. Add TBC for new apprentices.


This allows hotels to pre-arrange taxis

By submitting this form, I agree to abide by CITB terms and conditions and the code of conduct for accommodation

* yn dynodi maes gorfodol

Byddwn yn ceisio ymateb i'ch ymholiad cais cyn pen 5 diwrnod gwaith. Gall hyn gynnwys gofyn am wybodaeth bellach i asesu'ch cymhwysedd i gael cyllid llety.

Help gyda chwblhau'r Ffurflen Gais am Lety

Cysylltwch â'n tîm gweinyddol yn ApprenticeAccom.TravelSupport@citb.co.uk