Facebook Pixel

Cyfraddau lefi

Asesiad o Gyfraddau lefi 2019

Mae faint o Lefi CITB flynyddol rydych chi'n ei dalu'n seiliedig ar gyfanswm eich bil cyflogau (y swm rydych chi'n ei dalu i'ch gweithwyr mewn blwyddyn).

At ddibenion y Lefi gyfredol, mae gweithwyr yn cynnwys gweithwyr a delir trwy'r system gyflogau a Chynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) yr ydych yn didynnu CIS.

Y cyfraddau yw:

  • 0.35% ar staff y system gyflogau
  • 1.25% ar isgontractwyr CIS rydych chi'n didynnu tâl CIS  (CIS â thâl net)

Nid yw'r lefi'n berthnasol i isgontractwyr CIS nad ydych yn didynnu CIS.

Darganfyddwch fwy am yr asesiad lefi

Gostyngiad i fusnesau bach

Os yw cyfanswm eich bil cyflog (system gyflogau a CIS Net) rhwng £120,000 a
£399,999 bydd eich sefydliad yn derbyn gostyngiad o 50% ar eich lefi. Gelwir hyn yn ‘Gostyngiad Lefi i Fusnesau Bach’.

Eithriad i fusnesau bach

Os yw cyfanswm eich bil cyflog (system gyflogau a CIS Net) o dan £120,000, ni fydd yn rhaid i'ch sefydliad dalu'r lefi. Gelwir hyn yn ‘Eithriad Lefi i Fusnesau Bach’. Mae’r trothwy ar gyfer ‘Eithriad Lefi i Fusnesau Bach’ wedi’i gynyddu o
£80,000 i £120,000 ar gyfer Asesiad Lefi 2020 ac mae’n parhau i fod yn £80,000 ar gyfer Asesiad Lefi 2019.

Rhaid i chi gwblhau Ffurflen Lefi hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu'r Lefi, gan ei fod yn ofyniad statudol.

Talu'r Asesiad Lefi

Mae CITB wedi bod yn archwilio ffyrdd gyda'r llywodraeth i dorri bil y Lefi, gan gydnabod yr heriau llif arian y mae diwydiant yn eu hwynebu oherwydd COVID-19.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i ni gasglu'r Lefi, ond fe wnaethom ddatblygu datrysiad a fydd yn lleihau taliadau i bawb sy'n talu lefi a chynnig 'gwyliau talu' estynedig.

Ni ofynnwyd am daliadau lefi tan fis Medi 2020, ac yna rhoddwyd dewis i gyflogwyr dalu ymlaen llaw neu dros gyfnod o 12 mis hyd at Awst 2021.

Darganfyddwch fwy am sut i dalu'r Lefi

Asesiad ar gyfraddau lefi 2020 

Mae faint o Lefi CITB flynyddol rydych chi'n ei dalu'n seiliedig ar gyfanswm eich bil cyflogau (y swm rydych chi'n ei dalu i'ch gweithwyr mewn blwyddyn).

At ddibenion y Lefi gyfredol, mae gweithwyr yn cynnwys gweithwyr a delir trwy'r system gyflogau a Chynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) yr ydych yn didynnu CIS.

Y cyfraddau yw:

  • 0.175% ar staff y system gyflogau
  • 0.625% ar isgontractwyr CIS rydych chi'n didynnu tâl CIS  (CIS â thâl net)

Yna bydd Casgliadau Lefi'n dychwelyd i ‘fel yr arfer’ o fis Mawrth 2022. Cadarnheir cyfraddau Asesiad Lefi 2021 ddiwedd 2021 / dechrau 2022.

Mae hyn yn golygu toriad cyffredinol Lefi o 25% dros ddwy flynedd.

Yna bydd casgliadau lefi'n dychwelyd i gyfraddau 'arferol' a chyfnodau casglu o fis Mawrth 2022.