Facebook Pixel
Skip to content

Y comisiwn Profiad Ar y Safle


Yn 2019 gwahoddodd CITB gynigion am brosiectau i sefydlu hybiau profiad ar y safle i helpu i fynd i’r afael â’r heriau recriwtio cymhleth sy’n wynebu’r diwydiant adeiladu yng Nghymru a Lloegr.

 

Profiad ar y safle - Lloegr

Mae saith hwb profiad ar y safle ar waith, gyda dau arall yn cael eu datblygu, i fynd i'r afael â'r heriau recriwtio cymhleth sy'n wynebu'r diwydiant adeiladu yn Lloegr.

Profiad ar y safle - Cymru

Mae pedwar hwb profiad ar y safle ar waith a fydd yn cynyddu'r gronfa dalent ar gyfer gweithwyr adeiladu sy'n barod am waith yng Nghymru.

Profiad ar y safle - Yr Alban

Wedi'i oedi yn 2020 o ganlyniad i'r pandemig, mae'r comisiwn ar hyn o bryd wedi'i glustnodi i'w ail-lansio yn yr Alban yn 2022 a'i nod yw creu model o brofiad lleol, ar y safle i helpu i fynd i'r afael â'r heriau recriwtio cymhleth sy'n wynebu'r diwydiant adeiladu yn yr Alban.