Facebook Pixel
Skip to content

Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST)

Yma i Helpu

Cysylltwch â NEST heddiw

Gall dod o hyd i, recriwtio a chadw prentis neu newydd-ddyfodiaid fod yn syml, ond os oes angen cymorth arnoch, rydym wrth law i helpu, bob cam o'r ffordd.

Wedi'i greu i gefnogi cyflogwyr ledled y DU, gall y cymorth ymarferol hwn yn rhad ac am ddim gwmpasu recriwtio, gwaith papur, cael mynediad at grantiau a chyllid, a mentora parhaus trwy gydol y brentisiaeth.

Ein rôl yn y Tîm Cefnogi Newydd-ddyfodiaid yw gweithio gyda chyflogwyr i gael gwared ar y rhwystrau y gallent eu hwynebu wrth gyflogi a chadw newydd-ddyfodiaid, yn enwedig prentisiaid.

GWEMINARAU

Ymunwch â ni i ddysgu mwy am y cymorth rydym yn ei gynnig a sut y gallwn helpu gyda'ch anghenion prentisiaeth neu newydd-ddyfodiaid. Mae pob sesiwn yn cynnwys sesiwn holi ac ateb ar y diwedd.

Bydd gweminarau yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

  • Awst 7fed, 16eg, 21ain a'r 27ain
  • Medi 27ain, Hydref 23ain a Thachwedd 26ain
  • Chwefror 27ain a Mawrth 25ain, 2025

Archebwch eich lle ar dudalen Eventbrite NEST.

Recriwtio

Byddwn yn eich cyfeirio at adnoddau cyflogaeth defnyddiol ac yn helpu i hysbysebu eich prentisiaeth wag ar Talentview i ddenu darpar ymgeiswyr a gadael iddynt ddod o hyd i chi – i gyd am ddim. Byddwn yn eich helpu i gael y prentis cywir.

Cyllid CITB

Byddwn yn sicrhau eich bod yn barod i dderbyn grantiau prentisiaeth CITB:

  • Grant presenoldeb: £2,500 (y flwyddyn, fesul prentis)
  • Grant cyflawniad: £3,500 (ar ôl cwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus).

Gweinyddiaeth

Byddwn yn eich helpu i drefnu’r gwaith papur, cysylltu â’r darparwr hyfforddiant, sefydlu eich Cyfrif Llywodraeth Ddigidol a mwy fel y gallwch ganolbwyntio ar y swydd.

Cadw unigolion

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad i wneud yn siŵr bod gennych y cymorth sydd ei angen arnoch i helpu eich prentis i gyflawni a dod yn weithiwr cyflawn ar ôl cwblhau.

Yr hyn y mae ein cyflogwyr yn ei ddweud

Joe Ainsely Bricklaying: "Doeddwn i ddim yn ymwybodol bod cymaint o grantiau ar gael a faint o gefnogaeth sydd ar gael nes i mi siarad â chi heddiw Kev. Diolch am eich amser a'ch cyngor."

Leamac Joinery: "Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr eich help Allison, byddwn wedi bod ar goll heb i chi wneud hyn i mi, fel y dywedais fy mod wedi cael Prentis yn y gorffennol a chefais ddim byd gan nad oeddwn yn gwybod sut i hawlio."

Entire Scaffolding: "Ers holi ychydig o bethau gyda CITB yn y lle cyntaf ym mis Chwefror 2024, mae Theo wedi cefnogi gyda fy nghofrestriad CITB, wedi helpu i gyflwyno'r grant presenoldeb prentisiaid, creu fy mhorth ar-lein CITB ac wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi am yr holl brosesau sy'n ymwneud â mi."