Facebook Pixel
Skip to content

Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST)

Cysylltwch â NEST heddiw

Ein rôl yn y Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid yw gweithio gyda chyflogwyr i gael gwared ar y rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gyflogi a chadw newydd-ddyfodiaid, yn enwedig prentisiaid.

Mae eich Tîm Newydd-Ddyfodiaid CITB lleol (NEST) yma i helpu bob cam o'r ffordd:

Recriwtio

Byddwn yn eich cyfeirio at adnoddau cyflogaeth defnyddiol ac yn helpu i hysbysebu eich prentisiaeth wag ar Talentview i ddenu darpar ymgeiswyr a gadael iddynt ddod o hyd i chi – i gyd am ddim. Byddwn yn eich helpu i gael y prentis cywir.

Cyllid CITB

Byddwn yn sicrhau eich bod yn barod i dderbyn grantiau prentisiaeth CITB:

  • Grant presenoldeb: £2,500 (y flwyddyn, fesul prentis)
  • Grant cyflawniad: £3,500 (ar ôl cwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus).

Gweinyddiaeth

Byddwn yn eich helpu i drefnu’r gwaith papur, cysylltu â’r darparwr hyfforddiant, sefydlu eich Cyfrif Llywodraeth Ddigidol a mwy fel y gallwch ganolbwyntio ar y swydd.

Cadw unigolion

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad i wneud yn siŵr bod gennych y cymorth sydd ei angen arnoch i helpu eich prentis i gyflawni a dod yn weithiwr cyflawn ar ôl cwblhau.