Facebook Pixel
Skip to content

Dod o hyd i Grŵp Hyfforddi

Sut i ddefnyddio’r map

Sgroliwch a chwyddwch ar draws y map i ddod o hyd i'r Grŵp Hyfforddi cywir i chi a'i ddewis.

Eicon cartref ar gyfer Grŵp Hyfforddi Lleol.

Eicon sbaner ar gyfer Grŵp Hyfforddi Arbenigol.

I ymuno â Grŵp Hyfforddi, ewch draw i'w gwefan neu anfonwch e-bost gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarparwyd.


Cliciwch yma i weld map mwy

I weld rhestr gyflawn o’r holl Grwpiau Hyfforddi, pwyswch ‘gweld map mwy’ ar gornel dde uchaf y map. Mae yna hefyd restr o Grwpiau Hyfforddi fesul yn ôl lleoliad ar waelod y dudalen hon.

Cysylltu â ni

Gallwn eich cyflwyno i Grŵp Hyfforddi, drwy, yn syml, cwblhewch y ffurflen Mynegi Diddordeb.

Am fwy o gyngor neu arweiniad, cysylltwch â’n tîm Ymgysylltu â Chwsmeriaid.

Rhagor o wybodaeth

Faint fydd y gost i ymuno â Grŵp Hyfforddi?

Mae ffioedd aelodaeth Grwpiau Hyfforddiant yn amrywio ar draws y rhanbarthau. Mae'r ffi gyfartalog fel arfer yn llai na £100, ac mae'r ffioedd hyn yn helpu i ariannu digwyddiadau rhwydweithio Grŵp Hyfforddi, cyfarfodydd grŵp a gweithgareddau hanfodol eraill.

Nid oes unrhyw Grwpiau Hyfforddi yn fy ardal leol neu grefft - beth allaf ei wneud?

Mae gan y rhan fwyaf o Grwpiau Hyfforddi Lleol gapasiti am aelodau ychwanegol, felly mae’n werth cysylltu â’r Grŵp sydd agosaf atoch chi. Os teimlwch fod yna fwlch yn y ddarpariaeth, cysylltwch â ni ar customerengagement@citb.co.uk.

Sut mae Grwpiau Hyfforddiant yn cael eu hariannu?

Ariennir Grwpiau Hyfforddi gan Grant Grŵp Hyfforddi CITB. Mae hwn yn gyfraniad ariannol i redeg y Grwpiau Hyfforddi ac wedi'i ariannu gan y Lefi, er mwyn cefnogi cyflogwyr gyda'u hanghenion hyfforddi.

Sut bydd Tîm Ymgysylltu CITB yn gweithio gyda mi a'm Grŵp Hyfforddi?

Mae gan bob Grŵp Hyfforddi rheolwr perthynas penodol o Dîm Ymgysylltu CITB. Maent yn gweithio'n agos gyda'u Grwpiau Hyfforddi, gan ddarparu cefnogaeth a hyrwyddo'r gwaith a wnânt.

A allaf gael mynediad at hyfforddiant nad yw'n ymwneud yn benodol ag adeiladu trwy'r Grŵp Hyfforddi?

Gallwch, mae llawer o Grwpiau Hyfforddi yn helpu eu haelodau i gael mynediad at hyfforddiant nad yw’n ymwneud yn benodol ag adeiladu. Er bod y rhan fwyaf o'r hyfforddiant a hwylusir gan Grwpiau Hyfforddi yn canolbwyntio ar adeiladu, bydd Grwpiau bob amser yn cynnig cyngor ac arweiniad ychwanegol.

A ddylwn i ymuno â Grŵp Hyfforddi Lleol neu Arbenigol?

Mae Grwpiau Hyfforddi Lleol yn darparu cymorth i ystod eang o gyflogwyr adeiladu o fewn ardal leol benodol, tra bod Grwpiau Hyfforddi Arbenigol yn gweithio gyda chyflogwyr o sectorau unigol neu feysydd arbenigol.

Gall cyflogwyr ymuno â mwy nag un grŵp a gallant elwa o Grŵp Hyfforddi Lleol ac Arbenigol. Gall penderfynu gyda pha grŵp i ymuno ag ef ddibynnu ar eich anghenion hyfforddi unigol.

Gall eich Cynghorydd Ymgysylltu CITB roi rhagor o wybodaeth am ba grŵp sy’n iawn i chi.

Os byddaf yn ymuno â Grŵp Hyfforddi, a allaf gael cymorth gan fy Nghynghorydd CITB o hyd?

Yn bendant. Mae ein Tîm Ymgysylltu a Grwpiau Hyfforddi yn gweithio'n agos gyda'i gilydd - mae cyflogwyr yn cael cymorth gan eu Swyddog Hyfforddiant Grŵp a'u Cynghorydd CITB os oes angen.

Pwy ddylai ymuno â Grŵp Hyfforddi a beth yw gofynion aelodau?

Gall pob cyflogwr sydd wedi cofrestru gyda'r Lefi ymuno â Grŵp Hyfforddi. Mae'r aelodau'n gwerthfawrogi buddion o hyfforddi a gwella sgiliau eu gweithlu, ac yn gwerthfawrogi'r cymorth a'r arbedion cost a gyflawnir drwy fod yn rhan o'r grŵp.

Y Grwpiau Hyfforddi mwyaf effeithiol yw'r rhai sydd ag aelodau rhagweithiol, ymgysylltiol a brwdfrydig sy'n gwerthfawrogi bod yn rhan o rwydwaith sy'n rhannu arfer gorau a chymorth.

Rhestr o Grwpiau Hyfforddi yn ôl lleoliad

Use the links below to find a training group in your area:

North

Contractors Training Group North East (Berwick, County Durham and Teeside)

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://ctgne.co.uk

Humber Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.humbertraininggroup.com

North Yorkshire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: http://www.nyctg.co.uk

Promoting Construction West Yorkshire(PCWY) Training Group

Key contact: 
TG Chair: 

Construction Training Cumbria Ltd

Key contact:
TG Chair: 
Website: http://www.cctg.org.uk

Liverpool Region Training Group

Key contact: 
TG Chair: 

North West Contractors Training Group (North West England)

Key contact: 
TG Chair: 

South East Lancashire Construction Association (SELCA)

Key contact:  
TG Chair: 

Midlands and East

Action for Construction (Derbyshire and Nottinghamshire)

Key contact: 
Chair: 
Website: www.actionforconstruction.org 

East of England Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 

Herefordshire & Worcestershire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.hwctg.co.uk/​ ​

Leicestershire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.lctg.org.uk 

Lincolnshire Group Training Association

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.lgta.co.uk 

Midlands Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.mctg.co.uk 

Norfolk Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.nctg.org.uk 

Northamptonshire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.nctg.co.uk 

Shropshire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: http://www.sctg.co.uk

Skills 4 Site (Hertfordshire and Bedfordshire)

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.skills4site.co.uk

South Lincolnshire Group Training Association

Key contact: 
TG Chair: 
Website: http://slgta.co.uk

Staffordshire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://sctlgroup.com

South East

Construction Training (Beds & Herts) Ltd

Key contact: 
Tel: 07468 690688
TG Chair: 
Website: https://www.constructiontrainingbandh.com

Essex Construction Training Association

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.ecta.co.uk/

Hampshire Construction Training Association

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.hcta.org.uk 

Isle of Wight Construction Training Group

Key contact:
TG Chair: 
Website: https://www.iwctg.org

Oxfordshire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.theoctg.co.uk 

Surrey & West Sussex Training Group

Key contact: 
TG Chair: tbc
Website: www.surreytraininggroup.co.uk 

Thames Valley Construction Training Association

Key contact: 
TG Chair: 

Weald Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.thewctg.co.uk 

London

London Region Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: www.lrctg.co.uk   

South West England

Avon Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: http://actgltd.co.uk

Cornwall Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair:
Website: http://www.cornwalltraininggroup.co.uk

Devon Construction Industry Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.devonconstructiontraining.co.uk

Gloucestershire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: http://www.gctraining.group

Plymouth Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://plymouthconstructiontraining.wordpress.com/about

Somerset Construction Training Ltd

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.somersetconstructiontraining.co.uk

Angus Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.act-constructiontraining.co.uk

Argyll Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 

Ayrshire Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: Sharon McClure
Website: https://ayrshirectg.co.uk

Building Contractors Training Group

Key contact:
TG Chair: 
Website: https://bctg.uk.com

Dumfries & Galloway Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 

Dunedin Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: https://www.dctg.online/

Grampian Construction Training Group

Key contact:  
TG Chair: 
Website: https://gctltd.co.uk/about 

Highland Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: http://www.hctg.net

North Highland Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair:  

Orkney Training Group

Key contact: 
TG Chair: 

Shetland Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 
Website: http://www.shetctg.co.uk

Western Isles Construction Training Group

Key contact: 
TG Chair: 

Cymdeithas Hyfforddi Adeiladu Sir Gaerfyrddin Cyf

Prif gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:

Grŵp Hyfforddi Dyfed 

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:

 Grŵp Hyfforddi Pedwar Adeiladu (Merthyr, RCT, Caerffili a Pen-y-bont ar Ogwr) 

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:
Gwefan:http://www.fourconstruction.co.uk

Grŵp Hyfforddi Adeiladu Cyfalaf (Caerdydd a Bro Morgannwg)

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:
Gwefan: http://www.capitalctg.co.uk

Grŵp Hyfforddi Adeiladu Gwent 

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:
Gwefan: http://www.gwentconstruction.com

Grŵp Hyfforddi Adeiladu Gogledd Ddwyrain Cymru

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:
Gwefan: https://www.newctg.co.uk

Grŵp Hyfforddi Adeiladu Gogledd Orllewin Cymru

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:

Grŵp Hyfforddi Adeiladu Powys 

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:

Grŵp Cefnogi Adeiladu Bae Abertawe

Prif Gyswllt:
Cadeirydd Grŵp Hyfforddi:
Gwefan: https://www.sbcsg.co.uk/ 

“Rydym yn fusnes bach gydag un unigolyn yn unig i drefnu hyfforddiant. Mae ein Grŵp Hyfforddi yn dod yn ôl atom o fewn diwrnod gyda’r holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnom, gan arbed amser gwerthfawr i ni.”

John Day Decorators Ltd

"Rydym wedi bod yn aelod gweithgar o'n Grŵp Hyfforddi ers dros ugain mlynedd. Fe'i sefydlwyd i gefnogi cwmnïau ag anghenion hyfforddi unigol ac i rannu arfer gorau, ond mae wedi dod yn gymuned."

CLM Construction

"Trwy ein Grŵp Hyfforddi gallwn gael mynediad at amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi sy'n addas ar gyfer ein gofynion a'n crefft. Mae hyn yn cael ei wneud yn brydlon ac mae bob amser yn cael ei brisio'n dda, sy'n golygu y gallwn ni ymgymryd â hyfforddiant yn amlach."

SJB Bricklaying