Facebook tracking pixel

Yr hyn a wnawn

Ein rôl

CITB yw Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ar gyfer y diwydiant adeiladu ac mae'n bartner yn SgiliauAdeiladu, y Cyngor Sgiliau Sector.

Cenhadaeth a chynlluniau

Dysgu rhagor ynghylch sut y byddwn ni'n gweithio gyda'r diwydiant i fynd i'r afael â heriau'r dyfodol.

Hanes

Dysgu pryd y sefydlwyd CITB a sut mae wedi newid dros amser.