Facebook Pixel

Gyda phwy rydym yn gweithio

Mae CITB yn gweithio gyda chyflogwyr adeiladu, darparwyr hyfforddiant, a'r Llywodraeth i sicrhau bod ein polisïau yn cyd-fynd â pholisi cenedlaethol a lleol ledled y DU.

Mae CITB yn cynnal perthnasoedd ar draws y dirwedd sgiliau adeiladu gyfan.

Ein cysylltiadau pwysicaf yw cyflogwyr adeiladu. Maen nhw'n ein hariannu trwy Lefi CITB, ac yn gyfnewid maent yn cael cynhyrchion, gwasanaethau a chefnogaeth i'w helpu i hybu sgiliau adeiladu. Rydym yn gweithio gydag ystod o gyflogwyr, o gyflogwyr mawr fel Balfour Beatty, Kier a Wates i gyflogwyr bach a chanolig fel Chestnut Homes Ltd yn Lloegr, Calmax Construction Ltd yn yr Alban ac Albion Workplace Solutions yng Nghymru. Chwiliwch y cyfeiriadur prosiect a ariennir gan CITB i weld rhai o'r sefydliadau rydyn ni'n darparu cyllid iddyn nhw.

Mae CITB yn cefnogi dros 75 o grwpiau hyfforddi ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r grwpiau hyn yn caniatáu i gyflogwyr adeiladu lleol ymuno ac elwa ar hyfforddiant gostyngedig, rhwydweithio a chymryd rhan mewn prosiectau sy'n hyrwyddo adeiladu fel gyrfa ddeniadol a hyfyw.

Rydym hefyd yn ymgysylltu â darparwyr hyfforddiant i sicrhau mynediad at hyfforddiant o ansawdd uchel ledled y DU.

Gan weithio gyda chyflogwyr, mae CITB wedi datblygu ystod o wasanaethau ar gyfer Partneriaethau Menter Leol (LEP) ac awdurdodau lleol i gefnogi cyflawni nodau ar gyfer cynlluniau datblygu economaidd a thwf

Rydym yn cynnal perthynas agos â llywodraeth leol, adrannau llywodraeth ar draws Whitehall, a'r gweinyddiaethau datganoledig. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod blaenoriaethau CITB ac yn cyd-fynd â pholisi cenedlaethol a lleol ledled y DU.

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cael mwy o fanylion am bartneriaeth (au) sydd gan CITB.

Sylwer: mae'r rhestrau canlynol yn ddangosol, nid yn gynhwysfawr a gallant newid.

Lloegr

Yr Alban

Cymru