Facebook tracking pixel

Ein rôl

CITB yw Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant ar gyfer y diwydiant adeiladu ac mae'n bartner yn SgiliauAdeiladu, y Cyngor Sgiliau Sector.

CITB ywbwrdd hyfforddi'r diwydiant  ar gyfer y sector adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru. Ein gwaith ni yw helpu'r diwydiant adeiladu i ddenu talent a chefnogi datblygu sgiliau, er mwyn creu Prydain well.

Rydym yn gorff cyhoeddus anadrannol gweithredol sy'n gyfrifol am ein cyllideb a'n gweithgareddau. Wedi ein noddi gan yr Adran Addysg, rydym hefyd yn atebol i weinidogion y llywodraeth, ac yn y pen draw y Senedd.

Yr hyn rydym yn anelu at ei wneud

Er mwyn cefnogi diwydiant adeiladu Prydain:

  • Rydym yn targedu ein gwybodaeth a'n hadnoddau i ddatblygu gweithlu o safon fyd-eang ar gyfer heriau heddiw ac yfory.

  • Rydym yn ceisio cael y talent newydd gorau drwy hyrwyddo adeiladu am ei gyfleoedd gyrfa cyffrous a gwerthfawr.

  • Rydym yn gweithio gyda'r diwydiant i sicrhau bod safonau a chymwysterau hyfforddi yn addas i'w anghenion.

  • Rydym yn ymdrechu i ddarparu'r hyfforddiant sydd ei angen ar gyflogwyr ar gyfer eu pobl pan fyddant yn ei ddymuno.

  • Rydym yn ceisio ei wneud yn hawdd i gwmnïau sy'n talu lefi gael cyllid ar gyfer arloesi a datblygu sgiliau.

  • A byddwn ni'n parhau i siarad ag a gwrando ar y ddiwydiant, i ymchwilio ac arolygu, i gwestiynu a dadansoddi fel y gallwn ni aros ar y blaen i newid ac ymateb i anghenion datblygol y sector.

Ein partneriaid allweddol

Rydym yn gweithio gyda llawer o sefydliadau  ar draws y llywodraeth a'r diwydiant, ond ein partneriaid strategol allweddol yw Cyngor y Diwydiant Adeiladu (CIC)  (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd) (External link - Opens in a new tab or window) a CITB Gogledd Iwerddon (CITB NI) (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd) (External link - Opens in a new tab or window). Gyda'n gilydd, ni yw  y Cyngor Sgiliau Sector Adeiladu (SSCC), a elwir hefyd yn SgiliauAdeiladu.
Mae'r SSCC yn cynrychioli pob rhan o'r diwydiant adeiladu ym mhob rhan o'r DU.
Gan weithio gyda'n gilydd, rydym yn defnyddio ein meysydd arbenigedd unigol i ehangu ein rhagolygon cyfunol. Mae hyn yn ein helpu i ddeall tueddiadau sy'n dod i'r amlwg, manteisio ar gyfleoedd ar lefel genedlaethol, a chyflawni ein cenhadaeth a'n cynlluniau .