Facebook Pixel
Skip to content

Ein rôl

CITB yw bwrdd hyfforddi'r diwydiant  ar gyfer y sector adeiladu yn Lloegr, yr Alban a Chymru. Ein gwaith yw helpu'r diwydiant adeiladu i ddenu talent a chefnogi datblygiad sgiliau, er mwyn creu Prydain well.Rydym yn gorff cyhoeddus anadrannol gweithredol sy'n gyfrifol am ein cyllideb a'n gweithgareddau. Wedi ein noddi gan yr Adran Addysg, rydym hefyd yn atebol i weinidogion y llywodraeth, ac yn y pen draw y Senedd.

Ein cenhadaeth

Denu a chefnogi datblygiad pobl i adeiladu Prydain well.

Ein Gweledigaeth

Er mwyn i ddiwydiant adeiladu Prydain fod â dull cydnabyddedig, o'r radd flaenaf, arloesol o ddatblygu ei weithlu i ddarparu ansawdd yn yr amgylchedd adeiledig.

Yr hyn rydym yn anelu at ei wneud

Er mwyn cefnogi diwydiant adeiladu Prydain:

  • Rydym yn targedu ein gwybodaeth a'n hadnoddau i ddatblygu gweithlu o'r radd flaenaf yn fyd-eang ar gyfer heriau heddiw ac yfory.

  • Rydym yn ceisio cael y talent newydd gorau drwy hyrwyddo adeiladu am ei gyfleoedd gyrfa cyffrous a gwerthfawr.

  • Rydym yn gweithio gyda'r diwydiant i sicrhau bod cymwysterau a safonau hyfforddi yn addas i'w anghenion.

  • Rydym yn ymdrechu i ddarparu'r hyfforddiant sydd ei angen ar gyflogwyr ar gyfer eu pobl pan fyddant ei angen.

  • Rydym yn ceisio ei wneud yn hawdd i gwmnïau sy'n talu lefi gael cyllid ar gyfer arloesedd a datblygu sgiliau.

  • A, byddwn ni'n parhau i siarad ag a gwrando ar ddiwydiant, i ymchwilio ac arolygu, i gwestiynu a dadansoddi fel y gallwn ni aros ar y blaen i newid ac ymateb i anghenion datblygol y sector.

Ein partneriaid allweddol

Rydym yn gweithio gyda llawer o sefydliadau  ar draws y llywodraeth a'r diwydiant, ond ein partneriaid strategol allweddol yw Cyngor y Diwydiant Adeiladu (CIC) a CITB Gogledd Iwerddon (CITB NI)