Facebook Pixel
Skip to content

Gweithio i ni

Yn syml, mae CITB yn lle gwych i weithio. Rydym yn sefydliad sy'n gofalu am ei bobl. Rydyn ni am i chi fwynhau'ch gwaith a gwybod eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n cwsmeriaid ac yn ein cymuned.

Mae ein gwerthoedd a'n pobl yn anwahanadwy, rydyn ni am i chi fynd gartref yn teimlo'n falch o'r hyn rydych chi'n ei wneud a lle rydych chi'n gweithio a mwynhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

Mae gweithio gyda ni yn cynnig cyfle i chi symud ymlaen a datblygu gyrfa gyffrous, werth chweil o fewn sector sy'n gweithio'n gyflym ac yn datblygu'n barhaus, o fewn ystod eang o rolau, meysydd gyrfa ac arbenigedd.

Darganfyddwch mwy am yr hyn yr ydym yn edrych amdano mewn gweithwyr ac edrychwch ar ein fframwaith cymhwyseddau ymddygiadol.

Rydym yn sefydliad modern sy'n gallu darparu'r offer, yr adnoddau a'r technolegau i gefnogi'ch dyheadau.

Eich datblygu chi

Pan ymunwch â ni, fe welwch gymuned gyfeillgar, groesawgar ochr yn ochr â buddsoddiad go iawn yn eich gyrfa. Rydym ni wedi ymrwymo i'ch datblygu chi a'r cyfleoedd rydych chi am eu harchwilio, gan gynnig sawl llwybr gyrfa i gefnogi'ch twf.

Gweithio ar y cyd

Mae ein timau wedi'u cydleoli mewn un lle, gan wella'r cyflymder y gellir gwneud penderfyniadau, a'r dull deinamig y gallwch ei gael i'ch gwaith.

Cyflog cystadleuol

Rydym yn cynnig pecyn cyflog a buddion cystadleuol, rhaglenni lles a lleoliad gwaith rhagorol.