Facebook Pixel
Skip to content

Swyddi gyda CITB

Rydym yn chwilio am unigolion uchelgeisiol, talentog sydd am roi eu hangerdd a'u hegni i'n helpu ni i gefnogi a llywio'r diwydiant adeiladu, a'n sefydliad.

Mae'r diwydiant adeiladu yn amgylchedd amrywiol, ac rydym yn adlewyrchu hynny yn ein timau. Rydym ni eisiau'r gorau i'r sector a'r gorau i'n pobl.

 

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn helpu i wneud y diwydiant adeiladu yn yrfa werth chweil, gan ddenu'r bobl orau a'u cefnogi trwy gydol eu gyrfaoedd

Ein lleoliadau

Yn ogystal â'n swyddfeydd CITB a'n Colegau Adeiladu Cenedlaethol, rydym yn annog gweithio'n hyblyg

Gweithio i ni

Rydym wedi ymrwymo i'ch datblygu chi mewn sector sy'n symud yn gyflym ac yn esblygu'n barhaus

Swyddi Gwag

Darganfyddwch fwy am swyddi gwag cyfredol a chyfleoedd ar gyfer rolau o fewn CITB