Facebook Pixel

Swyddi gyda CITB

Gwnewch yrfa ar gyfer y dyfodol yma

Rydym yn chwilio am unigolion uchelgeisiol, talentog sydd am roi eu hangerdd a'u hegni i'n helpu ni i gefnogi a llywio'r diwydiant adeiladu, a'n sefydliad.

Pan fydd unigolyn newydd yn ymuno, rydym yn gwerthfawrogi'r pâr ffres hwnnw o lygaid - rhywun sy'n gallu cyfrannu at yr hyn sy'n gweithio'n dda ac awgrymu ffyrdd o wneud pethau'n well. Rydym yn annog dull hyderus sydd bob amser yn rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf. Mae angen sgiliau ac arbenigedd gwahanol ar gyfer pob rôl, ond mae gennym ni rai pethau yn gyffredin: rydym ni'n meddwl yn agored, yn ddatryswyr problemau, yn feddylwyr creadigol, ac yn gallu gweithio mewn tîm.

Mae'r diwydiant adeiladu yn amgylchedd amrywiol, ac rydym yn adlewyrchu hynny yn ein timau. Rydym ni eisiau'r gorau i'r sector a'r gorau i'n pobl.

Yma yn CITB, gallwch chi adeiladu dyfodol gwerth chweil. Rydym ni am i chi fwynhau'ch gwaith a gwybod eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth go iawn. Rydym yn credu mewn gweithio'n hyblyg, cydweithredu a rhagoriaeth. Gyda phencadlys newydd sbon mewn ardal sy'n tyfu gyflymaf yn y wlad, dyma amser cyffrous i CITB, ac mae gennym uchelgeisiau enfawr ar gyfer y dyfodol. Gobeithio y byddwch chi'n ymuno â ni a bod yn rhan o'r daith.

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn helpu i wneud y diwydiant adeiladu yn yrfa werth chweil, gan ddenu'r bobl orau a'u cefnogi trwy gydol eu gyrfaoedd

Ein lleoliadau

Yn ogystal â'n swyddfeydd CITB a'n Colegau Adeiladu Cenedlaethol, rydym yn annog gweithio'n hyblyg

Gweithio i ni

Rydym wedi ymrwymo i'ch datblygu chi mewn sector sy'n symud yn gyflym ac yn esblygu'n barhaus

Swyddi Gwag

Darganfyddwch fwy am swyddi gwag cyfredol a chyfleoedd ar gyfer rolau o fewn CITB