Facebook Pixel
Skip to content

Ymchwil a Mewnwelediad

Darllenwch ein hadroddiad diweddaraf

Rhagolygon y Diwydiant CSN - 2023-2027

Er bod economi’r DU yn wynebu dirwasgiad yn 2023, mwy na thebyg y bydd angen 225,000 o weithwyr adeiladu ychwanegol erbyn 2027, yn ôl adroddiad diweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN). Mae'r adroddiad yn rhoi cipolwg ar economi adeiladu'r DU a'i hanghenion llafur yn y dyfodol.

Mae’r data y mae’n ei gynhyrchu yn amlygu tueddiadau a ragwelir a sut y disgwylir i’r diwydiant newid flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan ganiatáu i lywodraethau a busnesau ddeall yr hinsawdd bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Rhagolygon y Diwydiant CSN - 2023-2027

Caiff ein ymchwil

Mae CITB yn cynhyrchu nifer o adroddiadau ynghylch adeiladu ar gyfer gwneuthurwyr polisi, cyflogwyr a sefydliadau sydd â diddordeb yn y diwydiant.

Mae'r adroddiadau hyn yn Saesneg yn bennaf.