Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) 2018 - 2022

Mae'r Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) yn darparu gwybodaeth am y farchnad a chipolwg ohoni i ddiwydiant adeiladu'r DU. Mae'r data a ddarperir ganddo yn nodi'r prif dueddiadau a sut y bydd y diwydiant yn newid o flwyddyn i flwyddyn, gan alluogi busnesau i ddeall yr hinsawdd sydd ohoni a blaengynllunio ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch ar y blychau proffil isod i ddarllen yr ymchwil ddiweddaraf yn y Deyrnas Unedig ochr yn ochr ag adroddiadau ar gyfer rhanbarthau yr Alban, Cymru a Lloegr.

Placeholder
Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Canfyddwch sut mae'r adroddiadau Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu yn cael eu cynhyrchu a sut y gallwch ymuno â'r rhwydwaith.

Placeholder
Yr Alban

Lawrlwytho Adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu’r Alban 2018-2022

Cymru

Lawrlwytho Adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu Cymru 2018-2022

Gogledd Iwerddon

Lawrlwytho Adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu Gogledd Iwerddon 2018-2022

Dwyrain Lloegr

Lawrlwytho Adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu Dwyrain Lloegr 2018-2022

Gorllewin Lloegr

Lawrlwytho Adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu Gorllewin Canolbarth Lloegr 2018-2022

Llundain Fwyaf

Lawrlwytho Adroddiad Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu Llundain Fwyaf 2018-2022