Facebook Pixel
Skip to content

Rhagolygon y Diwydiant CSN - 2024-2028

Cyhoeddwyd 15 Mai 2024

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Mae economi'r DU yn dangos arwyddion o welliant o'r hyn a welwyd ddiwedd 2023. Rhagwelir y bydd y twf yn gymedrol ac mae angen 251,500 o weithwyr adeiladu ychwanegol erbyn 2028 i fodloni'r lefelau disgwyliedig o waith. Mae adroddiad diweddaraf y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) yn rhoi cipolwg ar economi adeiladu'r DU a'i gofynion llafur yn y dyfodol.

Mae'r data y mae'n ei gynhyrchu yn tynnu sylw at dueddiadau a ragwelir ac yn dangos sut y disgwylir i'r diwydiant newid o flwyddyn i flwyddyn, gan ganiatáu i lywodraethau a busnesau ddeall yr hinsawdd bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Wrth edrych ar y pum mlynedd nesaf, mae'r adroddiad a ryddhawyd ddydd Mercher 15 Mai 2024 yn cydnabod yr heriau recriwtio a hyfforddi sylweddol sy'n wynebu'r diwydiant ac wedi gwneud y rhagfynegiadau allweddol canlynol ar gyfer 2024-28:

251,500

O weithwyr ychwanegol i gwrdd ag allbwn adeiladu'r DU erbyn 2028 (50,300 y flwyddyn, cynnydd ar y 44,890 yn Outlook).

Twf ledled y Deyrnas Unedig

Rhagwelir twf allbwn ar gyfer yr holl genhedloedd datganoledig a naw rhanbarth Lloegr.  Disgwylir twf cymedrol yn 2024 a fydd yn cynyddu yn 2025.

Recriwtio

Y prif sectorau ar gyfer galw yw:

 • Tai preifat
 • Isadeiledd
 • Atgyweirio a chynnal a chadw.

2.75 miliwn

O weithwyr yn y diwydiant adeiladu os yw'r twf a ragwelir yn cael ei gyflawni erbyn 2028.

Crynodeb DU

Cyrchwch yr adroddiad llawn gan gynnwys cynlluniau cenedl a rhanbarth (Saesneg un unig):

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – DU 2024-2028 (PDF, 5.29MB) 

Cymru

Rhagfynegiadau allweddol:

 • 1.2%: Allbwn cyfradd twf blynyddol cyfartalog (AAGR)
 • 11,000: Angen gweithwyr ychwanegol yng Nghymru erbyn 2028
 • 2,200: Gofyniad recriwtio blynyddol ar gyfer Cymru
 • £590m yr A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd

Yr Alban

Rhagfynegiadau allweddol:

 • 2.1%: Allbwn cyfradd twf blynyddol cyfartalog (AAGR)
 • 26,100: Angen gweithwyr ychwanegol yn yr Alban erbyn 2028
 • 5,2200: Gofyniad recriwtio blynyddol yr Alban
 • £200m amnewid prif gyflenwad Scottish Gas Networks: Y prif yrrwr twf.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – Yr Alban 2024-2028 (PDF, 1.73 MB)

Gogledd Iwerddon

Rhagfynegiadau allweddol:

 • 2.8%: Allbwn cyfradd twf blynyddol cyfartalog (AAGR)
 • 5,200: Angen gweithwyr ychwanegol yng Ngogledd Iwerddon erbyn 2028
 • 1,040: Gofyniad recriwtio blynyddol Gogledd Iwerddon
 • £380m Campws Addysg a Rennir Strule gwerth, Omagh: Prif yrrwr twf.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – Gogledd Iwerddon 2024-2028 (PDF, 1.59 MB)

Sut rydym yn creu adroddiadau CSN

Mae hyn yn rhoi trosolwg o'r dulliau ymchwil sylfaenol a ddefnyddir gan y Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) ac Experian i gynhyrchu'r gyfres o adroddiadau ar lefel y DU, cenedlaethol a rhanbarthol

Construction Skills Network Explained (PDF, 2.89 MB)

Ein methodoleg a’n gwasanaeth

Darganfyddwch sut rydyn ni'n cynnal ein hymchwil a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i ddiwydiant.