Facebook Pixel
Skip to content

Search Results

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Found 28 articles

To refine your search use the search filter on the right hand side. You can remove selected search filters by clicking the ‘x’ next to any selected filters below.

Alternatively click here to here to return to the news headlines page.

“Gwobr Canolfan Ragoriaeth” am gyflawniad EPA i CITB

Llwyddiant gwych i dîm Prentisiaeth CITB a diolch yn fawr iawn i’n prentisiaid Gwaith Brics a Gwaith Saer a Phensaernïaeth sydd wedi rhagori yn yr asesiadau terfynol, gan ennill gwobr “Canolfan Ragoriaeth” City and Guilds am gyflawniad EPA i CITB.

CITB i fuddsoddi dros £233m yn y diwydiant adeiladu ym Mhrydain

Gyda ffocws cryf ar dair her graidd ar gyfer adeiladu, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Busnes heddiw (18 Mai), gan gyhoeddi y bydd yn buddsoddi dros £233m ledled Prydain i gefnogi adeiladu trwy gydol 2022/23.

Y Gweinidog Sgiliau’n cwrdd â hyfforddeion a phrentisiaid Kickstart yng nghanolfan hyfforddi CITB ar safle Perry Barr

Galwodd y gweinidog Burghart heibio canolfan hyfforddi CITB ar safle Lendlease yn Perry Barr yr wythnos diwethaf. Bydd y ganolfan hyfforddi’n dysgu sgiliau angenrheidiol i gannoedd o bobl leol i adeiladu mwy na 1,400 o gartrefi ac i gychwyn ar yrfa foddhaus yn y diwydiant adeiladu ar un o safleoedd adeiladu mwyaf Birmingham.

Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y sector adeiladu

Yn ei flog diweddaraf mae ein Prif Weithredwr, Tim Balcon, yn ysgrifennu ar bwnc sy’n golygu llawer iddo am resymau proffesiynol a phersonol: iechyd meddwl.

Mae CITB yn croesawu Cynllun Sgiliau Adeiladu CLC ar gyfer 2022

Heddiw (28 Ebrill) cyhoeddodd y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu (CLC) ddiweddariad i’w gynllun sgiliau sector cyfan ar gyfer adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae'r Cynllun Sgiliau yn gydweithrediad traws-ddiwydiant.

Mae Cynllun Grantiau CITB yn cefnogi busnesau sy'n dod ag unigolion newydd i mewn i ddiwydiant

Wrth inni ddechrau’r flwyddyn ariannol newydd, mae data CITB yn datgelu bod bron i 14,000 o fusnesau wedi’u cefnogi ar ffurf grantiau, gyda dros £77m wedi’i dalu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac aeth dros 45% o’r grant a wariwyd i fusnesau bach a micro.

Prif Weithredwr CITB Tim Balcon yn ymuno â Sgiliau ar gyfer Tasglu Nenlinell Gynaliadwy

Mae Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon, yn un o 15 o arweinwyr y diwydiant adeiladu ar Dasglu Sgiliau ar gyfer Nenlinell Gynaliadwy newydd.

Mentora am ddim i helpu i wella gallu digidol busnesau adeiladu

Mae gwasanaeth mentora rhad ac am ddim wedi cael ei lansio i gefnogi busnesau i roi prosesau a thechnegau digidol ar waith trwy gynnig cyngor ac arweiniad technegol.

Gweithio mewn partneriaeth dros sgiliau

Mae wedi bod yn wych mynd allan ar ôl y cyfyngiadau pandemig rydym ni wedi’u dioddef dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Helpwch i drechu prinder sgiliau adeiladu trwy ysbrydoli pobl ifanc

Ydych chi'n angerddol am adeiladu ac eisiau dangos i eraill beth rydych chi'n ei wneud? Gallai eich brwdfrydedd a'ch cariad at eich swydd ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ymuno â'r sector. Yn wyneb prinder sgiliau, dyna’n union y mae ymgyrch newydd am ei gyflawni.