Facebook Pixel
Skip to content

Mewngofnodi neu gofrestru â CITB ar-lein

Eisoes wedi cofrestru?

Mewngofnodwch i'ch cyfrif nawr

Rhesymau dros gofrestru

Gall cyflogwyr sydd â rhif cofrestru Lefi gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaethau canlynol:

  1. Lefi Ar-lein - cyflwynwch eich Ffurflen Lefi flynyddol a gweld rhai o flynyddoedd blaenorol.
  2. Grantiau Ar-lein - sy'n eich galluogi i:
    Cyflwyno hawliadau grant (Mae grantiau cwrs byr ar gael ar-lein yn unig)
    Gweld datganiadau grant i weld faint o grant sydd wedi'i dalu neu sy'n aros i gael ei dalu
    Gofyn am adroddiadau grant
  3. Cofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR) * - i edrych ar gofnodion cyflawniadau a chymwysterau dysgwr. (Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer grant ar-lein byddwch chi'n cael mynediad i'r CTR yn awtomatig.)

Gallwch chi gofrestru ar gyfer cyfuniad o unrhyw un o'r gwasanaethau neu'r tri.

I gael mynediad at y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu os nad ydych wedi'ch cofrestru gyda CITB ar gyfer yr Lefi, neu os ydych chi'n weithiwr unigol a / neu'n ddysgwr, cyfeiriwch at y cyfarwyddiadau ar gyfer cyflogwyr, gweithwyr unigol neu ddysgwyr nad ydynt wedi cofrestru i gael Lefi.

Cwblhewch y manylion canlynol i'n galluogi i greu'ch cyfrif CITB ar-lein

* maes gorfodol

Your employer’s 7-digit registration number can be found on letters and other correspondence from CITB