Facebook Pixel
Skip to content

Rhagolwg Diwydiant CSN - 2021-2025

Mae'r Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) yn rhoi mewnwelediadau i economi adeiladu'r DU a'i wybodaeth am y farchnad lafur.

Mae'r data y mae'n ei gynhyrchu yn tynnu sylw at dueddiadau a sut y bydd y diwydiant yn newid flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan ganiatáu i lywodraethau a busnesau ddeall yr hinsawdd bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae CSN 2021-2025 yn rhagweld y bydd allbwn adeiladu’r DU yn dychwelyd i lefelau cyn-Covid-19 yn 2022, wedi’i yrru’n rhannol gan y rhaglen frechlyn a chefnogaeth helaeth gan y llywodraeth, ond hefyd oherwydd bod llawer o fusnesau adeiladu wedi gallu aros ar agor ac addasu’n gyflym i’r newydd. Amgylchedd. Disgwyliwn i'r allbwn dyfu ar gyfradd gyfartalog o 4.4% ar draws 2021-2025, sy'n golygu y bydd angen i'r gwaith adeiladu recriwtio 217,000 o weithwyr ychwanegol, neu dros 43,000 y flwyddyn.

Crynodeb o'r DU

Mae'r crynodeb CSN diweddaraf, a gynhyrchwyd gydag Experian, yn nodi bod diwydiant adeiladu'r DU yn gwella'n gyflym o effaith economaidd Covid-19, gyda seilwaith a thai preifat yn arwain at adferiad.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – DU 2021-2025 (PDF, 1MB)

Cymru

Dylai cyfradd twf allbwn cyfartalog blynyddol 4.1% arwain at Gymru angen recriwtio 1,850 o weithwyr adeiladu ychwanegol y flwyddyn i ateb galw'r diwydiant am waith.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – Cymru 2021-2025 (PDF, 303 KB)

Yr Alban

Mae gwaith tai preifat ac isadeiledd yn gyrru allbwn adeiladu’r Alban, a fydd yn tyfu ar gyfradd gyfartalog flynyddol o 4.1%.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu – Yr Alban 2021-2025 (PDF, 572 KB)

Gogledd Iwerddon

Rhagwelir twf cyfartalog blynyddol o 6.7% ar gyfer gwaith tai preifat rhwng diwedd 2020 a diwedd 2025 a bydd yn sector allweddol i Ogledd Iwerddon.

Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu –Gogledd Iwerddon 2021-2025 (PDF, 361 KB)

English regions

North East

The North East will have an annual recruitment requirement of 1.4% based on 2020 workforce levels, which is the same as the UK.

Construction Skills Network – North East 2021-2025 (PDF, 386 KB)

North West

Private housing and commercial works are the main drivers behind the North West’s 4.5% annual average growth in construction output.

Construction Skills Network – North West 2021-2025 (PDF, 390 KB)

Yorkshire and Humber

Yorkshire and Humber’s level of annual average recruitment requirement exceeds that of the UK, at 1.8% per year based on 2020 workforce levels.

Construction Skills Network – Yorkshire and Humber 2021-2025 (PDF, 383 KB)

East Midlands

Output will grow by an annual average rate of 4.0% from the end of 2020 to the end of 2025 for the East Midlands, with private housing expected to have the fastest sector growth.

Construction Skills Network – East Midlands 2021-2025 (PDF, 387 KB)

West Midlands

West Midlands construction industry would have to increase current recruitment by 5,000 new workers each year to deliver the expected work between the end periods of 2020 and 2025.

Construction Skills Network – West Midlands 2021-2025 (PDF, 310 KB)

East of England

Infrastructure is one of the key drivers in the East of England’s annual average output growth of 4.2%, which includes the £2bn Lower Thames Crossing Point project.

Construction Skills Network – East of England 2021-2025 (PDF, 390 KB)

Greater London

The Greater London construction industry would have to increase current recruitment by 3,450 new workers each year to deliver the expected work between the end periods of 2020 and 2025.

Construction Skills Network – Greater London 2021-2025 (PDF, 390 KB)

South East

South East’s private housing growth is forecasted at annual average rate of 6.9% and infrastructure at 5.4% from the end of 2020 to the end of 2025, both of which exceed their respective UK averages.

Construction Skills Network – South East 2021-2025 (PDF, 309 KB)

South West

South West’s construction industry would have to increase current recruitment by 6,400 new workers each year to deliver the expected work between the end periods of 2020 and 2025.

Construction Skills Network – South West 2021-2025 (PDF, 310 KB)

Trosolwg

Trosolwg o'r dulliau sylfaenol a ddefnyddir gan y CSN, gan weithio mewn partneriaeth ag Experian, i gynhyrchu'r gyfres o adroddiadau ar lefel y DU, cenedlaethol a rhanbarthol.

Construction Skills Network Explained (PDF, 204 KB)

Ein methodoleg a gwasanaeth

Darganfyddwch sut rydyn ni'n cynnal ein hymchwil a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i ddiwydiant.