Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 29 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Mae CITB yn croesawu Cynllun Sgiliau Adeiladu CLC ar gyfer 2022

Heddiw (28 Ebrill) cyhoeddodd y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu (CLC) ddiweddariad i’w gynllun sgiliau sector cyfan ar gyfer adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae'r Cynllun Sgiliau yn gydweithrediad traws-ddiwydiant.

Mae Cynllun Grantiau CITB yn cefnogi busnesau sy'n dod ag unigolion newydd i mewn i ddiwydiant

Wrth inni ddechrau’r flwyddyn ariannol newydd, mae data CITB yn datgelu bod bron i 14,000 o fusnesau wedi’u cefnogi ar ffurf grantiau, gyda dros £77m wedi’i dalu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac aeth dros 45% o’r grant a wariwyd i fusnesau bach a micro.

Prif Weithredwr CITB Tim Balcon yn ymuno â Sgiliau ar gyfer Tasglu Nenlinell Gynaliadwy

Mae Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon, yn un o 15 o arweinwyr y diwydiant adeiladu ar Dasglu Sgiliau ar gyfer Nenlinell Gynaliadwy newydd.

Mentora am ddim i helpu i wella gallu digidol busnesau adeiladu

Mae gwasanaeth mentora rhad ac am ddim wedi cael ei lansio i gefnogi busnesau i roi prosesau a thechnegau digidol ar waith trwy gynnig cyngor ac arweiniad technegol.

Helpwch i drechu prinder sgiliau adeiladu trwy ysbrydoli pobl ifanc

Ydych chi'n angerddol am adeiladu ac eisiau dangos i eraill beth rydych chi'n ei wneud? Gallai eich brwdfrydedd a'ch cariad at eich swydd ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ymuno â'r sector. Yn wyneb prinder sgiliau, dyna’n union y mae ymgyrch newydd am ei gyflawni.

Mae angen crefftwyr i hyfforddi'r genhedlaeth adeiladu nesaf

Mae CITB yn buddsoddi yn nyfodol hirdymor ei Goleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) gydag ymgyrch recriwtio i ddod â chrefftwyr profiadol i'r ystafell ddosbarth i drosglwyddo eu sgiliau.

Ymateb i ddatganiad y gwanwyn

Steve Radley, Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi CITB yn ymateb i datganiad y gwanwyn.

Cyflogwyr yn cofrestru i gynnig Dechrau Newydd i gyn-droseddwyr sydd i fod i gael eu rhyddhau o Garchar HMP y Berwyn

Mae Tim Balcon, Prif Weithredwr Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), wedi ysgrifennu at gyflogwyr adeiladu i’w gwahodd i gymryd rhan mewn cynllun peilot, a fydd nid yn unig yn cynnig gwaith i gyn-droseddwr ond hefyd yn helpu cyflogwyr i lenwi eu bwlch sgiliau.

Twyllwyr Canolfan Profi Diogelwch Safle Adeiladu yn Cael Dedfryd o Garchar

Mae dau ddyn, un o Fanceinion ac un o Macclesfield wedi cael eu dedfrydu i 28 mis yr un yn Llys y Goron Gaer heddiw. Plediodd y pâr yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll a thwyll trwy gynrychiolaeth ffug rhwng mis Mai a mis Medi 2019, ar ôl ffugio profion iechyd, diogelwch ac amgylchedd CITB er budd masnachol.

New training centre celebrates successful first course

A new training centre in North Wales has successfully trained its first cohort of scaffolders.