Facebook Pixel
Skip to content

Mae CITB yn galaru am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines

Dywedodd y Cadeirydd Peter Lauener a’r Prif Weithredwr Tim Balcon: “Mae pawb yn CITB wedi’u tristáu’n fawr ynghylch marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines. Roedd y Frenhines yn ffigwr rhyfeddol, yn un o'r Prydeinwyr mwyaf erioed ac yn ysbrydoliaeth i lawer ledled y byd.

Mae pawb yn CITB yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i’r Teulu Brenhinol a ffrindiau’r Frenhines ledled y byd ar y diwrnod hynod drist hwn i’r genedl a’r byd”.

""