Facebook Pixel
Skip to content

Ymgynghoriad Llwybrau Fframwaith Prenstisiaethau Llywodraeth Cymru

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae CITB yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedwar diwrnod ar ddeg ar y broses o roi ystod o Lwybrau Fframwaith Prentisiaethau Adeiladu ar Lefel 3 FfCChC i Gymru ar waith.

Rydym yn gwahodd adborth ar y drafftiau diwygiedig o'r Llwybrau Fframwaith a byddai gennym ddiddordeb clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru i sicrhau bod y Llwybrau Fframwaith diwygiedig yn addas at y diben.

Dilynwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth ac i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn Gymraeg neu Saesneg.

Welsh Government Apprenticeship Framework Pathways Consultation

Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus Llwybr(au) Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru