Facebook Pixel
Skip to content

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOI)

Golygir Deddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI) bod gan unrhyw un, o unrhyw le, yr hawl i ofyn am unrhyw wybodaeth gorfforaethol yr ydym yn ei chadw.

Serch hynny, mae'n bosib bydd adegau lle nad oes modd i ni roi'r holl wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani gan fod gan y Ddeddf eithriadau a allai fod yn gymwys.

Sut i gyflwyno cais:

Y cyfan sydd rhaid i chi wneud yw:

Ymateb i geisiadau Rhyddig Gwybodaeth 

Unwaith i ni dderbyn eich cais, byddwn yn ymateb iddo tu fewn i 20 diwrnod gwaith.  Os bydd angen eglurhad arnom, neu os bydd oedi yn debygol, byddwn yn cysylltu â chi.

Yn ein hymateb, byddwn yn cadarnhau os ydym yn cadw'r wybodaeth gan ei chyflwyno i chi'n rhannol neu'n gyflawn.  Os nad ydym yn gallu rhoi'r wybodaeth i chi byddwn yn esbonio pam. Er enghraifft, na fyddwn â'r gallu i roi gwybodaeth a allai gyfaddawdu hawl person arall at breifatrwydd i chi.

Mae'n bosib y byddwn yn codi ffi cyn rhoi'r wybodaeth a wnaethoch gais amdani.  Os nad ydych yn hapus bod eich cais wedi cael ei ddelio â yn bridodol, gallwch gysylltu â'r Comisynydd Gwybodaeth

Os nad ydych yn hapus bod eich cais wedi cael ei ddelio ag yn briodol, gallwch gysylltu â'r Comisynydd Gwybodaeth.