Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 40 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Mae CITB yn croesawu Cynllun Sgiliau Adeiladu CLC ar gyfer 2022

Heddiw (28 Ebrill) cyhoeddodd y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu (CLC) ddiweddariad i’w gynllun sgiliau sector cyfan ar gyfer adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae'r Cynllun Sgiliau yn gydweithrediad traws-ddiwydiant.

Mae Cynllun Grantiau CITB yn cefnogi busnesau sy'n dod ag unigolion newydd i mewn i ddiwydiant

Wrth inni ddechrau’r flwyddyn ariannol newydd, mae data CITB yn datgelu bod bron i 14,000 o fusnesau wedi’u cefnogi ar ffurf grantiau, gyda dros £77m wedi’i dalu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac aeth dros 45% o’r grant a wariwyd i fusnesau bach a micro.

Prif Weithredwr CITB Tim Balcon yn ymuno â Sgiliau ar gyfer Tasglu Nenlinell Gynaliadwy

Mae Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon, yn un o 15 o arweinwyr y diwydiant adeiladu ar Dasglu Sgiliau ar gyfer Nenlinell Gynaliadwy newydd.

Mentora am ddim i helpu i wella gallu digidol busnesau adeiladu

Mae gwasanaeth mentora rhad ac am ddim wedi cael ei lansio i gefnogi busnesau i roi prosesau a thechnegau digidol ar waith trwy gynnig cyngor ac arweiniad technegol.

Gweithio mewn partneriaeth dros sgiliau

Mae wedi bod yn wych mynd allan ar ôl y cyfyngiadau pandemig rydym ni wedi’u dioddef dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Helpwch i drechu prinder sgiliau adeiladu trwy ysbrydoli pobl ifanc

Ydych chi'n angerddol am adeiladu ac eisiau dangos i eraill beth rydych chi'n ei wneud? Gallai eich brwdfrydedd a'ch cariad at eich swydd ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ymuno â'r sector. Yn wyneb prinder sgiliau, dyna’n union y mae ymgyrch newydd am ei gyflawni.

Mae angen crefftwyr i hyfforddi'r genhedlaeth adeiladu nesaf

Mae CITB yn buddsoddi yn nyfodol hirdymor ei Goleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) gydag ymgyrch recriwtio i ddod â chrefftwyr profiadol i'r ystafell ddosbarth i drosglwyddo eu sgiliau.

Ymateb i ddatganiad y gwanwyn

Steve Radley, Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi CITB yn ymateb i datganiad y gwanwyn.

Gweithio mewn partneriaeth i ddarparu datrysiadau recriwtio a sgiliau

Fel llawer o'r diwydiant adeiladu, mae'r sector Gorffeniadau a Ffitiadau Mewnol (FIS) yn profi bwlch sgiliau a llafur sy'n ehangu - gan arwain at nifer cynyddol o swyddi gwag yn mynd heb eu llenwi.

Profiad yw'r athro gorau

Mae’r gefnogaeth a gefais gan gydweithwyr hŷn trwy gydol fy ngyrfa wedi bod yn anogaeth fawr i mi, o ddechrau fel prentis nwy, i ddod yn Brif Weithredwr yn gyntaf, rôl a oedd yn anodd iawn i mi yn fy nyddiau cynnar.