Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 28 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Sammy yn anelu am yr aur yn SkillBuild

Enillodd Sammy, sy'n 43 oed ac yn fam i dri, y fedal arian yn rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK yn 2021, ac mae hi'n anelu at fynd un cam yn well yr Hydref yma.

Cynnydd mawr yng nghymeradwyaethau’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant

Croeso i ddiweddariad chwarterol cyntaf CITB Cymru. Nod yr diweddariad hwn yw darparu gwybodaeth ynglŷn â’n gwaith a’ch helpu chi i wneud y gorau o’n gwasanaethau.

CITB yn cyhoeddi cynllun peilot radical newydd i wella mynediad at hyfforddiant

Mae CITB wedi cyhoeddi buddsoddiad o fwy na £800,000 ar gyfer lansio prosiect peilot rhwydwaith cyflogwr newydd, a allai chwyldroi’r ffordd y mae’r sector adeiladu yn cyrchu ac yn cael cyllid ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol.

Mae newidiadau i Brentisiaethau Adeiladu yng Nghymru yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol i yrfa

Daw newidiadau i rai o’r cymwysterau prentisiaeth adeiladu allweddol yng Nghymru i rym ar 1 Awst mewn pryd ar gyfer tymor coleg yr hydref. Maent wedi'u cynllunio i siapio goruchwylwyr a pherchnogion busnes adeiladu'r dyfodol trwy fodloni anghenion cyflogwyr a myfyrwyr fel ei gilydd yn well.

Cyhoeddi newidiadau i Safonau a Grantiau Peiriannau CITB

Mae CITB wedi cyhoeddi newidiadau i safonau peiriannau er mwyn safoni gofynion hyfforddi a phrofi ar draws y diwydiant adeiladu.

Sesiynau blasu Twnnel yn Llwyddiant Rhyfeddol

Lansiwyd Sesiwn Blasu Twnelu CITB bersonol gyntaf yn llwyddiannus yn ddiweddar. Cydweithrediad rhwng CITB, Tunnelcraft, TunnelSkills, a The STC Group, ogystal â BAM Nuttall, Morgan Sindall, a Balfour Beatty. Cynlluniwyd y rhaglen i ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfa yn y diwydiant twnnel llewyrchus.

A allwch chi gynnig hyfforddiant arwain a rheoli i'r diwydiant adeiladu?

Mae CITB yn annog mwy o ddarparwyr i gofrestru i fod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy a chynnig hyfforddiant hanfodol ar gyfer y diwydiant adeiladu. Mae’r sefydliad wedi diystyru’r ffi ymuno o £750 i ddarparwyr er mwyn annog mwy i gael eu cymeradwyo gan CITB, gan eu galluogi i gynnig hyfforddiant hanfodol a chael y manteision niferus sydd ar gael i fusnesau.

Mae CITB yn gwneud buddsoddiad yr Alban i gynyddu a chadw talent newydd

Mae CITB yn buddsoddi £3m yn adeiladu yn yr Alban i gefnogi unigolion ar ddechrau eu gyrfa a chynyddu cadw swyddi.

Dyfarnu cyllid i ysbrydoli pobl ifanc i fyd adeiladu yn yr Alban.

Mae CITB wedi dyfarnu £280,000 i Siambr Fasnach Caeredin i ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc yn yr Alban i ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu drwy raglen o Sesiynau Blasu Gwaith Adeiladu.

“Gwobr Canolfan Ragoriaeth” am gyflawniad EPA i CITB

Llwyddiant gwych i dîm Prentisiaeth CITB a diolch yn fawr iawn i’n prentisiaid Gwaith Brics a Gwaith Saer a Phensaernïaeth sydd wedi rhagori yn yr asesiadau terfynol, gan ennill gwobr “Canolfan Ragoriaeth” City and Guilds am gyflawniad EPA i CITB.