Facebook Pixel
Skip to content

Cynlluniau Cenedl

Mae ein cynlluniau'n manylu ar y gefnogaeth y bydd CITB yn ei darparu i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu ledled Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'r rhagolygon cyfredol yn obeithiol iawn bod y diwydiant adeiladu'n gwella a byddant yn parhau i wneud hynny. Efallai mai'r sector adeiladu yw un o'r ychydig sectorau sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth sylweddol wrth i ni adeiladu'n ôl a moderneiddio, i gyd trwy ddatblygu ein talent ein hunain. Mae hyn yn awgrymu y bydd cyfleoedd da i gyflogwyr a all ddatblygu gweithlu medrus.

 

Darllenwch y Cynlluniau Cenedl