Polisïau CITB

Cod Ymddygiad

Yr hyn mae CITB yn ei ddisgwyl gan unigolion a wahoddir i ddod yn aelodau o grwpiau/pwyllgor CITB

Cyfleoedd cyfartal

Rydym yn hyrwyddo tegwch, cynhwysiant a pharch yn y gweithle ac yn herio'r diwydiant i groesawu cydraddoldeb ac amrywiaeth

Y ddeddf caethwasiaeth fodern

Cyfrifoldebau CITB i sicrhau nad yw caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn digwydd yn ei gadwyni cyflenwi neu weithrediadau busnes

Cynaliadwyedd

Gwelwch sut mae CITB yn ymdrin â chynaliadwyedd yn y diwydiant adeiladu.