Facebook Pixel
Skip to content

Polisiau CITB

Cod Ymddygiad

Yr hyn y mae CITB yn ei ddisgwyl gan unigolion a wahoddir i ddod yn aelodau o grwpiau / pwyllgor CITB

Polisi Cwynion

Sut mae CITB yn delio â chwynion a'r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni

Polisi Diogelu

Darganfyddwch sut mae CITB yn cyflawni ei gyfrifoldebau diogelu a lles

Deddf Caethwasiaeth Modern

Cyfrifoldebau CITB i sicrhau nad yw caethwasiaeth a masnachu pobl yn digwydd yn ei gadwyni cyflenwi na'i weithrediadau busnes

Polisi’r Iaith Gymraeg

Yn 2001, ymrwymodd CITB i Ddeddf yr Iaith Gymraeg (1993) drwy gynhyrchu Cynllun Iaith Gymraeg, a golygai hyn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth Cymraeg a Saesneg yng Nghymru.