Facebook tracking pixel

Polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth

Nod CITB yw arwain y sector adeiladu trwy esiampl er mwyn sicrhau tegwch, cynhwysiant a pharch i bawb.

Rydym yn ceisio adeiladu gweithlu sy'n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac rydym yn annog pobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ymgeisio am swyddi. 

Rydym yn ceisio adeiladu gweithlu sy'n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac rydym yn annog pobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ymgeisio am swyddi. 

Mae CITB yn ceisio mynd y tu hwnt i ofynion Deddf Cydraddoldeb 2010, nid yn unig lle mae dyletswydd gyfreithiol arnom i wneud hynny, ond ym mhob agwedd ar ein gwaith. Rydym yn anelu at:

  • Gael gwared ar wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth, ac ymddygiadau eraill sydd wedi eu gwahardd gan y Ddeddf.
  • Gael gwared ar wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth, ac ymddygiadau eraill sydd wedi eu gwahardd gan y Ddeddf.
  • Foster good relations between people who share a protected characteristic and those who do not.

Rydym yn aelod o'r Fforwm Anableddau Busnes Stonewall.

Share