Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 131 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Y Gweinidog Sgiliau’n cwrdd â hyfforddeion a phrentisiaid Kickstart yng nghanolfan hyfforddi CITB ar safle Perry Barr

Galwodd y gweinidog Burghart heibio canolfan hyfforddi CITB ar safle Lendlease yn Perry Barr yr wythnos diwethaf. Bydd y ganolfan hyfforddi’n dysgu sgiliau angenrheidiol i gannoedd o bobl leol i adeiladu mwy na 1,400 o gartrefi ac i gychwyn ar yrfa foddhaus yn y diwydiant adeiladu ar un o safleoedd adeiladu mwyaf Birmingham.

Cefnogi Iechyd Meddwl ym maes Adeiladu yn flaenoriaeth i CITB

I ddynodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (9 - 15 Mai 2022) mae CITB yn addo rhoi cefnogaeth barhaus i hyfforddiant a dealltwriaeth.

Y Coleg Adeiladu Cenedlaethol yn croesawu rownd ranbarthol SkillBuild

Dechreuodd y gystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf a hynaf yn y DU bythefnos yn ôl, ac mae rowndiau rhanbarthol SkillBuild 2022 yn cael eu cynnal ar hyn o bryd.

Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y sector adeiladu

Yn ei flog diweddaraf mae ein Prif Weithredwr, Tim Balcon, yn ysgrifennu ar bwnc sy’n golygu llawer iddo am resymau proffesiynol a phersonol: iechyd meddwl.

Mae CITB yn croesawu Cynllun Sgiliau Adeiladu CLC ar gyfer 2022

Heddiw (28 Ebrill) cyhoeddodd y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu (CLC) ddiweddariad i’w gynllun sgiliau sector cyfan ar gyfer adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Mae'r Cynllun Sgiliau yn gydweithrediad traws-ddiwydiant.

Mae Cynllun Grantiau CITB yn cefnogi busnesau sy'n dod ag unigolion newydd i mewn i ddiwydiant

Wrth inni ddechrau’r flwyddyn ariannol newydd, mae data CITB yn datgelu bod bron i 14,000 o fusnesau wedi’u cefnogi ar ffurf grantiau, gyda dros £77m wedi’i dalu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac aeth dros 45% o’r grant a wariwyd i fusnesau bach a micro.

Prif Weithredwr CITB Tim Balcon yn ymuno â Sgiliau ar gyfer Tasglu Nenlinell Gynaliadwy

Mae Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon, yn un o 15 o arweinwyr y diwydiant adeiladu ar Dasglu Sgiliau ar gyfer Nenlinell Gynaliadwy newydd.

Mentora am ddim i helpu i wella gallu digidol busnesau adeiladu

Mae gwasanaeth mentora rhad ac am ddim wedi cael ei lansio i gefnogi busnesau i roi prosesau a thechnegau digidol ar waith trwy gynnig cyngor ac arweiniad technegol.

Gweithio mewn partneriaeth dros sgiliau

Mae wedi bod yn wych mynd allan ar ôl y cyfyngiadau pandemig rydym ni wedi’u dioddef dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Helpwch i drechu prinder sgiliau adeiladu trwy ysbrydoli pobl ifanc

Ydych chi'n angerddol am adeiladu ac eisiau dangos i eraill beth rydych chi'n ei wneud? Gallai eich brwdfrydedd a'ch cariad at eich swydd ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ymuno â'r sector. Yn wyneb prinder sgiliau, dyna’n union y mae ymgyrch newydd am ei gyflawni.