Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 37 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Mae angen crefftwyr i hyfforddi'r genhedlaeth adeiladu nesaf

Mae CITB yn buddsoddi yn nyfodol hirdymor ei Goleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) gydag ymgyrch recriwtio i ddod â chrefftwyr profiadol i'r ystafell ddosbarth i drosglwyddo eu sgiliau.

Ymateb i ddatganiad y gwanwyn

Steve Radley, Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi CITB yn ymateb i datganiad y gwanwyn.

Gweithio mewn partneriaeth i ddarparu datrysiadau recriwtio a sgiliau

Fel llawer o'r diwydiant adeiladu, mae'r sector Gorffeniadau a Ffitiadau Mewnol (FIS) yn profi bwlch sgiliau a llafur sy'n ehangu - gan arwain at nifer cynyddol o swyddi gwag yn mynd heb eu llenwi.

Cyflogwyr yn cofrestru i gynnig Dechrau Newydd i gyn-droseddwyr sydd i fod i gael eu rhyddhau o Garchar HMP y Berwyn

Mae Tim Balcon, Prif Weithredwr Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), wedi ysgrifennu at gyflogwyr adeiladu i’w gwahodd i gymryd rhan mewn cynllun peilot, a fydd nid yn unig yn cynnig gwaith i gyn-droseddwr ond hefyd yn helpu cyflogwyr i lenwi eu bwlch sgiliau.

Profiad yw'r athro gorau

Mae’r gefnogaeth a gefais gan gydweithwyr hŷn trwy gydol fy ngyrfa wedi bod yn anogaeth fawr i mi, o ddechrau fel prentis nwy, i ddod yn Brif Weithredwr yn gyntaf, rôl a oedd yn anodd iawn i mi yn fy nyddiau cynnar.

Twyllwyr Canolfan Profi Diogelwch Safle Adeiladu yn Cael Dedfryd o Garchar

Mae dau ddyn, un o Fanceinion ac un o Macclesfield wedi cael eu dedfrydu i 28 mis yr un yn Llys y Goron Gaer heddiw. Plediodd y pâr yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll a thwyll trwy gynrychiolaeth ffug rhwng mis Mai a mis Medi 2019, ar ôl ffugio profion iechyd, diogelwch ac amgylchedd CITB er budd masnachol.

New training centre celebrates successful first course

A new training centre in North Wales has successfully trained its first cohort of scaffolders.

Multi-million investment in future of Welsh construction

The future of the construction industry in Wales has been given a boost by CITB’s multi-million-pound investment in four construction training and employment hubs.

Consensus consultation on Levy Proposals to start next month

The Construction Levy rates will remain the same for 2022-25 under proposals confirmed by the CITB Board on 21 May, with industry support to be measured this summer.

Covid-19: CITB chief exec update - 12 May 2021

This week is Mental Health Awareness Week. Research by CITB has shown that almost all construction workers have experienced stress in the last year, and more than a quarter have experienced suicidal thoughts.