Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 131 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

Darganfyddwch effaith newid bywyd dod yn llysgennad

Ydych chi'n angerddol am adeiladu ac eisiau dangos i eraill y cyfleoedd sydd ar gael? Neu efallai, eich bod yn chwilio am eich cam nesaf eich hun yn eich gyrfa? Gallai bod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu fod yn berffaith i chi.

Arweinyddiaeth gref yn allweddol er mwyn cyrraedd nodau cynaliadwyedd

Clywais unwaith fod 80% o’r allyriadau carbon sy’n cael eu creu ar draws y byd yn dod o fusnesau. Dyna ystadegyn syfrdanol. Mae’n dangos pam mae’n rhaid i arweinwyr busnes a gwleidyddol fod yn gyfrifol a helpu i wneud y byd yn lle mwy gwyrdd a diogel.

Sammy yn anelu am yr aur yn SkillBuild

Enillodd Sammy, sy'n 43 oed ac yn fam i dri, y fedal arian yn rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK yn 2021, ac mae hi'n anelu at fynd un cam yn well yr Hydref yma.

Cynnydd mawr yng nghymeradwyaethau’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant

Croeso i ddiweddariad chwarterol cyntaf CITB Cymru. Nod yr diweddariad hwn yw darparu gwybodaeth ynglŷn â’n gwaith a’ch helpu chi i wneud y gorau o’n gwasanaethau.

CITB yn cyhoeddi cynllun peilot radical newydd i wella mynediad at hyfforddiant

Mae CITB wedi cyhoeddi buddsoddiad o fwy na £800,000 ar gyfer lansio prosiect peilot rhwydwaith cyflogwr newydd, a allai chwyldroi’r ffordd y mae’r sector adeiladu yn cyrchu ac yn cael cyllid ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol.

Ennyn diddordeb disgyblion mewn adeiladu

Mae hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu i blant ysgol yn rhan bwysig o ddenu talent newydd i’r diwydiant. Un ffordd o ddangos cyfleoedd adeiladu i bobl ifanc yw drwy roi’r sgiliau i weithwyr presennol rannu eu profiadau’n effeithiol.

Mae newidiadau i Brentisiaethau Adeiladu yng Nghymru yn cynnig llwybr mwy uniongyrchol i yrfa

Daw newidiadau i rai o’r cymwysterau prentisiaeth adeiladu allweddol yng Nghymru i rym ar 1 Awst mewn pryd ar gyfer tymor coleg yr hydref. Maent wedi'u cynllunio i siapio goruchwylwyr a pherchnogion busnes adeiladu'r dyfodol trwy fodloni anghenion cyflogwyr a myfyrwyr fel ei gilydd yn well.

Cyhoeddi newidiadau i Safonau a Grantiau Peiriannau CITB

Mae CITB wedi cyhoeddi newidiadau i safonau peiriannau er mwyn safoni gofynion hyfforddi a phrofi ar draws y diwydiant adeiladu.

Technoleg GPS, nid y dyfodol ydyw. Mae’n digwydd yn awr

Siaradodd Gez Bonner, Rheolwr Hyfforddiant Cenedlaethol L Lynch Plant Hire & Haulage Ltd, â CITB am yr hyfforddiant y maent yn ei gynnig i Weithredwyr Peiriannau i feistroli technoleg GPS ar safleoedd adeiladu a'r bartneriaeth gyda CITB a'i gwnaeth yn bosibl.

Her fwyaf y diwydiant adeiladu

Hoffwn ddechrau’r blog hwn drwy ddiolch i bawb sydd wedi llenwi Ffurflen Lefi y CITB. Gadewch i ni fod yn onest, nid yw gwaith papur yn dasg ddeniadol. Fodd bynnag, mae’n dasg hollbwysig o ran y Lefi. Felly, i bawb sydd wedi cyrraedd y dyddiad cau heddiw, rydw i a fy nghydweithwyr yn ei werthfawrogi.